Se necesita un/a AYUDANTE ó OFICIAL DE 2ª APLICADOR/A DE MORTEROS en Ávila, para monocapa, enfoscados o sistema sate. Con carnet de conducir.

Compartir: